Up Lights

Elatus – Power LED – 2.5 Watt
Focus – Halogen – 20 Watt
Minus – Power LED – 2.5 Watt